DemaQs gecertificeerd

DemaQs® is het enige kwaliteitswaarborgsysteem dat volledig voldoet aan de essentiėle vereisten, gesteld in het Besluit Medische Hulpmiddelen van 30 maart 1995.

DemaQs® is een kwaliteitskeurmerk voor de tandtechnische laboratoria. Elke twee jaar worden deze laboratoria getoetst of zij voldoen aan de gestelde eisen.

DEMAQS® = Detalprosthetics Manufacturings Quality System. Het CE-keurmerk is de standaard waarbinnen alle werkstukken worden vervaardigd.