Kennismaking & Behandeling - Een nieuwe gebitsprothese


Tijdens het eerste bezoek, de kennismaking, worden uw persoonlijke gegevens, het protheseverleden, uw klachten en uw wensen genoteerd en besproken. Daarna voert de tandarts een mondonderzoek uit, waarna hij met u het behandelplan gaat bespreken. Als er een tandheelkundige behandeling nodig mocht zijn, omdat u besluit om voor implantaten te kiezen, dan zal de tandarts u hier eerst voor doorverwijzen naar de kaakchirurg.

Besluit u om een normale gebitsprothese te nemen, dan wordt er een afspraak met u gemaakt voor de eerste behandeling.
Bij het tweede bezoek gaan we de afdrukken van uw boven- en onderkaak vastleggen met een speciaal afdrukmateriaal en we gebruiken hiervoor uw oude prothese. Daarna gaan we door middel van een wasplaatje de relatie tussen uw boven- en onderkaak vastleggen en gaan we tevens bekijken hoeveel de verhoging eventueel moet worden tussen uw boven- en onderkaak. Wat voor u erg belangrijk is, dat we samen de kleur en de vorm van de elementen gaan uitzoeken. Deze zitting duurt ongeveer 45 minuten.
Als u de week daarna voor het derde bezoek komt, zien wij graag dat uw partner of iemand die u goed kent met u mee komt, want dan gaan we samen bekijken hoe uw nieuwe prothese eruit gaat zien. Tijdens dit bezoek wordt er bekeken of aan alle technische en esthetische eisen is voldaan. Dit is nog niet de definitieve prothese, maar de prothese in was opgesteld, zodat alle veranderingen nog mogelijk zijn. Als u tevreden bent over de kleur, vorm en stand van de tanden en wij zien dat de prothese voldoet aan de door ons vooropgestelde eisen. Pas dan wordt deze prothese omgezet in zijn definitieve vorm. Deze zitting duurt ongeveer 15 minuten.
Bij uw vierde bezoek en dat is meestal vijf dagen na het derde bezoek, wordt uw nieuwe gebitsprothese geplaatst! Er vindt nog een uitgebreide controle en voorlichting plaats. U probeert uitvoerig uw gebitsprothese uit en indien nodig wordt de prothese op bepaalde drukpunten lichtjes ingeslepen tot de passing voor u goed aanvoelt. Deze laatste zitting duurt ongeveer 30 minuten.


Heeft u nadien nog problemen met uw nieuwe gebitsprothese, dan staan wij vanzelfsprekend voor u klaar. U heeft recht op drie maanden nazorg.

U kunt terecht bij de praktijk van Jan Gast in Bedum op telefoonnummer 050 3012076