Productinfo - Immediaat- of Overkappingsprothese

Om verschillende redenen kan het mogelijk zijn, dat gedeeltes van een gebit of soms het hele gebit niet meer voor de patiŽnt behouden kan worden. In zulke gevallen kan de patiŽnt worden geholpen met een immediaat prothese.

Deze prothese is, voordat de elementen worden verwijderd, in ons laboratorium vervaardigd. De immediaat prothese wordt vervolgens geplaatst direct nadat de resterende elementen verwijderd zijn. Daarom noemen we dit het immediaat prothese.

De kaak zal in de maanden na de verwijdering van de natuurlijke elementen veranderen (resorberen). Vaak heeft dit tot gevolg dat de prothese niet meer goed aansluit op de kaak en dat de prothese los gaat zitten.

Het is dan ook aan te raden om de immediaat prothese na ongeveer een half jaar te laten rebasen (weer passend maken).

De overkappingsprothese
De situatie in uw mond kan zodanig zijn, dat u in aanmerking komt voor een speciaal soort gebitsprothese. Het bijzondere van deze gebitsprothese is, dat enkele wortels van uw eigen tanden of kiezen onder de gebitsprothese aanwezig blijven. Zo'n prothese wordt een overkappingsprothese genoemd. Het slinken van de kaken kan voor een groot deel worden voorkomen, wanneer de eigen wortels van eigen tanden of kiezen in de kaken behouden blijven. Deze wortels werken als een soort pijlers onder de gebitsprothese. Het gevolg hiervan is dat het slinken van de kaken veel minder snel gaat. En bovendien heeft de gebitsprothese meer houvast en steun. De overkappingsprothese heeft in principe dezelfde vorm als die van een 'gewone' prothese. Daarom kan de overkappingsprothese als de pijlers onverhoopt toch verloren gaan, middels een kleine aanpassing, veranderd worden in een 'gewone' gebitsprothese.